Menurut Pensyarah Case Study

1023 Words5 Pages
TAJUK : ISU PENDERAAN KANAK-KANAK DAN GANGGUAN SEKSUAL DI MALAYSIA BAHAGIAN 2 : SOROTAN KARYA 2.1 Penyataan yang dikatakan oleh orang lain terhadap kajian. “Menurut Pensyarah di Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling Universiti Malaya (UM).Gangguan seksual kanak-kanak didefinisikan sebagai satu perlakuan individu iaitu pemangsa memaksa atau cuba mempengaruhi serta menggugut mangsa sama ada melakukan hubungan seksual atau gangguan seksual dengan pelbagai cara termasuk memasukkan objek ke dalam mulut, dubur dan kesakitan fizikal”. (Dr.Mariani Mohd Nor) 2.2 Sumbangan terhadap kajian anda. Melalui kajian tersebut, dapatlah memberi kepada lebih penghayatan bagaimana kes penderaan terhadap kanak-kanak memberi kan satu trauma yang cukup dalam…show more content…
Soalan : Puan, pada pandangan puan, secara ringkasnya apakah yang dimaksudkan kepada penderaan kanak-kanak dan faktor-faktor yang membawa kepada kes sebegini? Jawapan : Terima kasih.Melalui pandangan saya, penderaan kanak-kanak ini dikategorikan apabila seseorang kanak-kanak tersebut mempunyai satu perubahan yang menampakkan diri berkeadaan trauma, mempunyai kecederaan yang teruk yang terjadi bukan dari perlakuan kanak-kanak tersebut sendiri, dan keadaan percakapan dan kelakuan yang tidak seperti kanak-kanak normal lain. Faktor-faktor yang membawa kepada kes penderaan terhadap kanak-kanak ialah permasalahan ibu bapa dalam mengawal perasaan dan melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu bapa, masalah ketagihan seks sehingga tidak menjadikan kanak-kanak dari keluarga mahupun kanak-kanak lain sebagai mangsa, tidak menjalankan kerja dengan beretika dan amanah dan sebagainya. Soalan : Bagaimana pula dengan kesan yang terjadi daripada faktor-faktor…show more content…
Ibu bapa seharusnya sedar akan tanggungjawab dan peranan sebagai pembimbing anak-anak. Muhasabah diri dahulu dan membuat sesuatu keputusan tanpa dikuasai emosi semata-mata. Penularan kes sebegini ini tidak seharusnya dipandang remeh dan perspektif bahawa hanya individu tertentu terlibat sebagai mangsa. 5.2 Cadangan Dalam mengatasi permasalahan ini,terdapat beberapa inisiatif seperti menambahkan lagi program dan kempen bermotifkan kekeluargaan. Dengan adanya kempen sebegini sedikit sebanyak boleh memberi iktibar kepada diri dalam memantapkan lagi ukhwah kekeluargaan yang lebih harmoni. Pihak berkuasa perlu mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap pesalah.Mempertingkatkan lagi tahap penguatkuasaan undang-undang yang dapat memberi penyesalan terhadap pesalah-pesalah dan individu yang cuba melakukannya. Masyarakat perlu lebih peka dalam memastikan pihak berkuasa mendapat maklumat dengan cepat mengenai mana-mana kes yang melibatkan penderaan terhadap kanak-kanak. 5.3 Implikasi

More about Menurut Pensyarah Case Study

Open Document