Research Paper About Unawan Mabuti

836 Words4 Pages
BASAHIN mo! UNAWAIN mabuti. Hindi maaaring mahuli sa pagsusumite – kung alam mo na malaki ang posibilidad na mahuli sa klase dahil manggagaling sa malayong gusali, pakiusapan ang kaklase na isumite para sa iyo. UNAWAIN ang panuto na ito upang maiwasan ang baluktot na argumento o alibi sa guro. SA ORAS NA KINOLEKTA NG GURO ang lahat ng papel, HINDI na tatanggap pa ng mga HULI na isusumite. Naka-encode gamit ang ss: oryentasyon na LANDSCAPE font na size 10 TNR/Arial; single space at 1 inch margin I-stapler ang sertipikasyon mula sa IMS Staff. Kayo na ang sumulat ng mismong teksto ng sertipikasyon at pa-pirmahan na lamang ito sa kanila, kalakip ang local number sa IMS- Systems. Hangga’t maaari, sagutin sa FILIPINO para maiwasan ang pag-plagiarize sa mga review na nasa internet. Puwedeng i-konsidera ang nakasulat sa English, basta ang grammar ay WASTO at naiintindihan ko kung ano ang iyong isinulat. Kung mali lang din naman ang grammar, wag na lamang sumulat sa English. Apelyido, Pangalan Kaspil1, Section ___ Pagninilay ukol sa pelikulang “Bayaning 3rd World” Direksyon ni Mike de Leon Ako po ay nanuod ng pelikulang ito sa Individual Viewing Room ng Main Library noong petsa ganap na oras, kasama si/sina ____________.…show more content…
Davao and C. Villanueva) The film showed how the actors would have a question about a specific character in Rizal’s life and then would continue on by using their imaginations to fictionally interview the characters one by one. The answers they got from the characters they interviewed were merely answers or speculations they already had. Religion in Rizal’s time was used by the friars to exercise a power they clearly did not have over the Filipino people. Rizal for me did not retract because the works he did were the foundation for a better tomorrow for the Filipino people and he knew this. Rizal’s actions did not denote a selfish nature making it certain in my opinion that he would put his people before

More about Research Paper About Unawan Mabuti

Open Document