Research Paper: Transpoortasyon Sa Pilipinos

1547 Words7 Pages
Garbes, Martine Bettina O. Fildlar FINAL PAPER TransPOORtasyon sa Pilipinas Ang ibig sabihin ng salitang “commute” ay ang maglakbay sa pagitan ng isang lugar patungo sa ninanais na lokasyon. Ang mga ahensya ng pampublikong transportasyon ay naglalayong tulungan ang mga pasahero na makarating sa kanilang patutunguhan nang mas mabilis, mas kumportable, at para sa ilan, tipid sa gastos. Ang paggamit ng pampublikong transportasyon ay hindi bago sa mga mamamayan ng Pilipinas. Sa panahon ngayon, walang mga praktikal na mga istasyon ng tren, walang sapat na nagagamit na taxi sa paligid at ang mga bus ay ginagamit lamang upang pumunta sa mga lugar na lubhang malayo mula sa lalawigan kaya naman ang paggamit ng mga jeepneys at tricycles ay mananatiling prominente para sa mga lokal.…show more content…
Napakalaki ng papel ang ginagampanan ng pampublikong transportasyon sa mga tao. Ang Department of Land and Transportation (DOTC) and mananagutan sa bawat galaw at serbisyo ng mga inbidwal na naninirahan sa bansa. Ika nga ni Tulfo (2014) ng the Philippine Star, “kapag may galaw, may kita at kapag may pag-usad, may komersiyo.” Hindi bagong problema ang transportasyon sa Pilipinas subalit napakatagal na nitong suliranin kaya’t ito ang pinipili na lamang ng mga mamamayan na pabayaan dahil wala silang magawa at talagang kailangan na kailangan ang transportasyon upang makapunta sila sa mga nais nilang puntahan. Dumadami ang mga kotse sa bansa na nagreresulta sa pagsikip ng mga lansangan at kapag masikip ang mga daan, araw araw na lamang lumalala ang trapiko lalo na sa

More about Research Paper: Transpoortasyon Sa Pilipinos

Open Document